Strana 1 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

Zde vidíme staré známé ze stavebničky Popular: Ložisko 31B a destičku č.24, tam č.35A