Strana 2 předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

A zde máme další dva: kolečko č.41A, zde žluté, a destičku č. 76, v Popularu č. 20.