Důležité varování

Následující obrázek obsahuje materiál, který může mnoha citlivým jedincům přivodit šílenství,

silné zvracení do výšky, případně způsobit jiné těžké újmy na zdraví, včetně tance svatého Víta