Důležité varování

Následující obrázek obsahuje materiál, který může mnoha citlivým jedincům přivodit šílenství,

případně způsobit jiné těžké újmy na zdraví, včetně tance svatého Víta