díly 2 z předlohy pro stavebnici Merkur E2 electronic

                                             

Místo kondenzátoru 2000µF je na obrázku baterie R14 z Bateria Slaný
Krokosvorky vpravo dole mají ve stavebnici Merkur elektro M1 číslo 1317, tak jsem ho přiřkl i této stavebnici.