MERKUR po Kreténsku
Seznam stavebnic - E2 electronic new

Stavebnice E2 electronic (new)

Zde jsou poznámky ke stavebnici Merkur E2 electronic (novější výroba, než je tato verze stavebnice), jak je soustředil pan Petr Souček. Nedělá to zrovna čest výrobci, svědčí to o určitém stupni nedbalosti, protože některé nepřesnosti buď znemožňují určitý pokus provést, nebo by mohly způsobit poruchu poddimenzovaných součástek. Nicméně udělejte si názor sami. Panu Petru Součkovi děkujeme za tu práci a hlavně za to, že pro nás opět velmi kvalitně oskenoval předlohovou knížku, která je tedy díky němu už i zde na těchto stránkách.

Objímka S1223E0 vypadá jinak, jsou tam tyto:


Šroubováky jsou tam 2, jeden pro TORX T15


jeden elektrikářský s doutnavkou

Mezi obrázky dílů na straně 50 se vloudila baterie R14/C s popisem C2000µF - ta tam vůbec být nemá.

Popisy elektrolytických kondenzátorů jsou přehozené, nejmenší má být S1709E0 a největší S1711E0, tady jsou dodané S1711E0, S1710E0 a S1709E0


S1708E1 není keramický monolitický 100 nF, jak je na obrázku, ale byl dodán svitkový KT 68 nF 250 V:


Žárovka S1126E0 je 2,5 V 0,3 A
Žárovka S1126E1 je 6 V 0,1 A s válcovou baňkou, v návodech se počítá s 6 V 0,05 A (odpor 120 Ω)


Spínač S1716E0 má jen dva vývody, na obrázku v návodu má ale vývody 3 a zároveň to znamená, že nejde realizovat pokus č. 7 - schodišťový spínač.


S1720E0 - Místo drátového reostatu 3,3 kΩ je dodán potenciometr 1 kΩ ve stejném provedení, jako ten 10 kΩ, obával bych se, aby se nespálil.


Šrouby M 3,5 × 6 mm, M3,5 × 16 mm a M 3,5 × 10 mm v S3050Z0 jsou TORX T15, M 3,5 × 20 mm mají klasickou drážku.


S3050Z0 - není to stavěcí kroužek, protože skrz něj nevede hladký otvor jako u jiných stavěcích kroužků, ale závit M 3,5. Rovněž šroub, který je jeho příslušenství, není běžný M 3, ale M3,5 × 10 mm.
K1: rozhodl jsem se, že tato součástka se bude jmenovat Distanční sloupek M3,5 × 15. Ještě by se tam hodilo, že je s jedním bočním závitem M3,5 , ale to už by bylo dlouhé. Možná by to mělo mít spíše číslo, náležející ke šroubkům, třeba 2055, ale ponechme to takhle.


V návodu jsou často jiné barvy vodičů, než jsou ve skutečnosti. Všelijakých chyb a nedostatků v návodu je plno, ale asi nemá smysl to řešit.


Seznam součástek z novější stavebnice E2 electronic

první strana součástek druhá strana součástek
první strana seznamu součástek Druhá strana seznamu součástek

Tabulka převodu mezi kódy řady 1700 a řady 9000

nový kód počet popis v návodu podrobný popis pův.kód původní popis
S1701E0 1 Rezistor 100 Ω Rezistor metalizovaný 100R/F 9024 rezistor 100R / 3W
S1702E0 3 Rezistor 470 Ω Rezistor TESLA TR191 470R/J 9025 rezistor 470R
S1703E0 2 Rezistor 2,2 kΩ Rezistor metalizovaný 2K2/F 9026 rezistor 2k2
S1704E0 1 Rezistor 4,7 kΩ Rezistor uhlíkový 4K7/J 9027 rezistor 4k7
S1705E0 3 Rezistor 12 kΩ Rezistor metalizovaný 12K/F 9028 rezistor 12k
S1706E0 2 Rezistor 27 kΩ Rezistor TESLA TR191 27K/J 9029 rezistor 27k
S1707E0 1 Rezistor 82 kΩ Rezistor metalizovaný 82K/F 9030 rezistor 82k
S1708E0 1 Keramický kondenzátor 100 nF Kondenzátor TGL 200 8424 KT 68n/J/250V 9015 kondenzátor M1 MP
S1709E0 1 Elyt (velký) 1 µF Elyt 1 µF/100 V Jamicon SKR 9012 kondenzátor elektrolytický 1M
S1710E0 2 Elyt střední 220 µF Elyt 220 µF/25 V Hitano ECR 9013 kondenzátor elektrolytický 220M
S1711E0 1 Elyt (malý) 2000µF Elyt 2200 µF/10 V Hitano EXR 9014 kondenzátor elektrolytický 2000M
S1712E0 1 dioda Dioda usměrňovací KY130/80 9000 dioda
S1713E0 1 LED zelená LED 5 mm zelená 9018 LED zelená
S1714E0 1 LED červená LED 5 mm červená 9017 LED červená
S1715E0 1 termistor Termistor 4K7 9039 Termistor
S1716E0 1 páčkový přepínač Páčkový přepínač KNX-1 s 2 kablíky 9034 vypínač
S1717E0 1 páčkový přepínač Páčkový přepínač KNX-1 s 3 kablíky 9020 přepínač
S1718E0 1 tlačítko Tlačítko PBS-10B-2 BLUE 9032 tlačítko
S1719E0 1 Potenciometr 10 kΩ Potenciometr WH148-1A-2 B10K 30/13 9019 potenciometr 10k
S1720E0 1 Reostat 3,3 kΩ Potenciometr WH148-1A-2 B1K 30/13 9022 reostat 3k3
S1721E0 1 zásuvka jack Zásuvka jack 3,5mm s kablíky 9021 přípojka pro napájení (????)
S1722E0 1 reproduktor Reproduktor 40 mm 8 Ω 0,5 W 9023 reproduktorek 8 Ω / 0,5W
S1723E0 18 Modul Modul 2 póly 9001 držák součástek 2 póly
S1724E0 9 Modul Modul 4 póly 9002 držák součástek 4 póly
S1725E0 9 Modul Modul 5 pólů 9003 držák součástek 5 pólů
S1726E0 2 tranzistor Tranzistor TESLA KC238A 9033 tranzistor KC238
S1727E0 5 Kablík Kablík s očky 11 cm zelený 9007 kablík 11 cm
S1728E0 4 Kablík Kablík s očky 15 cm černý 9008 kablík 15 cm
S1729E0 2 Kablík Kablík s očky 26 cm červený 9009 kablík 26 cm
S1226E0 1 žárovka 2,5 V 0,3 A Žárovka E10 2,5 V 0,3 A G11 (11x23) 9035 Žárovka 2,5 V
S1226E1 2 žárovka 6 V 0,1 A Žárovka E10 6 V 0,1 A 10x28 9036 žárovka 6 V 0,05 A
S1320E0* 2 kablík (to samé je S1317E0) Kablík s očkem a krokosvorkou 22 cm 9555 krokosvorky

*Krokosvorky S1320E0 mají ve stavebnici E1 číslo S1317E0. Tak jsem číslo S1320E0 demokraticky zrušil a i stavebnice E2 je má pod číslem S1317E0.


Seznam pokusů v knize předloh

 
 • Úvod
 • Co je to elektřina?
 • Zdroje a výroba elektrické energie
 • Druhy elektrického napětí a proudu, Elektrický obvod
 • Elektrotechnické součástky, Technologie montáže
 • Jednotky
 • Základní deska, Vodiče a propojení
 • Zdroj
 • Žárovka
 • Spínač, Přepínač, Tlačítko
 • Rezistor
 • Potenciometr a reostat
 • Kondenzátor
 • Termistor, Reproduktor
 • Vodiče, polovodiče a izolanty
 • Polovodičová dioda
 • LED-dioda
 • Tranzistor
 1. Obvod se žárovkou
 2. Obvod se spínačem
 3. Obvod s tlačítkem
 4. Sériové zapojení žárovky a rezistoru
 5. Je důležité, jak připojíme rezistor?
 6. Obvod s přepínačem
 7. Schodišťový spínač
 8. Obvod s reproduktorem
 9. Obvod s diodou a žárovkou I
 10. Obvod s diodou a žárovkou II
 11. Obvod s LED diodou
 12. Obvod se žárovkou a LED diodou I
 13. Obvod se žárovkou a LED diodou II
 14. Obvod se žárovkou a LED diodou III
 15. Paralelní zapojení spotřebičů
 16. Sériové zapojení spotřebičů
 17. Jiný příklad paralelního zapojení
 18. Sériové zapojení jiný příklad
 19. Sériové zapojení zdrojů
 20. Paralelní zapojení zdrojů
 21. Obvod s potenciometrem a LED diodou
 22. Obvod s potenciometrem a LED diodou II
 23. Reostat
 24. Indikace přepólování baterie
 25. Regulace svítivosti dvou LED diod
 26. Kondenzátor
 27. Paralelní zapojení kondenzátorů
 28. Sériové zapojení kondenzátorů
 29. Tranzistor
 30. Tranzistor jako spínač I
 31. Tranzistor jako spínač II
 32. Tranzistor s odporovým děličem
 33. Tranzistor jako potenciometr
 34. Obvod pro testování tranzistorů
 35. Kaskádní zapojení tranzistoru - Darlington
 36. Plynulé rozsvícení LED
 37. Plynulé rozsvícení a zhasnutí LED
 38. Indikace změn spínače
 39. Bezpečnostní zařízení
 40. Vlastní výroba rezistoru
 41. Vlastní výroba potenciometru
 42. Senzorový spínač
 43. Tranzistorový vypínač
 44. Tranzistorový přepínač - rozsvěcení LED
 45. Tester diod
 46. Teplotní čidlo I
 47. Teplotní čidlo 11
 48. Klopný obvod bistabilní I - s dvěma stabilními stavy
 49. Klopný obvod bistabilní II
 50. Klopný obvod monostabilní I
 51. Klopný.obvod monostabilní II
 52. Pouštění monostabilního klopného obvodu zvukem
 53. Blikač - astabilní klopný obvod
 54. Klopný - obvod astabilní (přerušovač světel)
 55. Morseův telegraf
 56. Siréna s proměnným tónem
 57. Tranzistorový zesilovač
 58. Dvoustupňový tranzistorový zesilovač 1
 59. Dvoustupňový tranzistorový zesilovač 11
 60. Teplotně řízená siréna
 • Počty a obrázky součástek
 • Slovník pojmů
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 28.1.2024