Strana 14 součástek českého sešitku pro č.1-6 z roku 1930