Strana 10 součástek českého sešitku pro č.1-6 z roku 1930