Strana 16 součástek českého sešitku pro č.1-6 z roku 1930

                         

U modelu lokomotivy jsou nesmyslně spojena táhlem kola č. 43 a 43A. Táhlo u parní lokomotivy smí spojovat pouze kola stejné velikosti.