Strana 9 součástek českého sešitku pro č.1-6 z roku 1930

                         

Nyní následuje šest stránek z doplňku 4B
Z doplňku 4B chybí pouze stránka s jeřábem a soustruhem.