Strana 54 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Model č. 215 má nesprávně zakreslenou součástku 31A, která je až v sedmičce. Opravit!