Strana 55 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Model č. 251 nelze sestavit z pětky. Nesprávná osmidírková součástka má být desítka.Opravit!