Strana 75 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Na prostředním obrázku je použito kolečko č. 47, které nikdy neviděl ani pan Mládek!