Strana 76 německé předlohy Merkur z roku 1936

                                                            

Tento model tkalcovského stavu je velmi věrný a velmi dobře propracovaný. Jeho tvůrce se jmenoval Erich Marschner
a byl žákem II. třídy měšťanské školy v Polici nad Metují.
Informace na této straně, která se měla týkat jen výjimečné šikovnosti chlapce ve věku asi 13 let, podlehla
bohužel autocenzuře a po II. světové válce z knížky zcela vymizela.