Strana 61 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Správně zakreslená kolečka u tramvaje a doplněno "A" k součástce č. 58Zpět