Strana 61 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Chyba v zakreslení koleček u tramvaje je ve všech předlohových knížkách. Také je chybně uvedena součástka č.58.
Ale jak by to vypadalo opravené?