Strana 54 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Model č. 215 má nesprávně zakreslenou součástku 31A, která je až v sedmičce. Opravit!