Strana 55 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Model č. 252 lze sestavit z pětky. Nesprávná osmidírková součástka má být desítka.Opravit!