Strana 56 předlohové knížky z roku 1939

                                                            

Pohonná páka mezi koly 43 a 43A u lokomotivy je nesmysl, protože tyto páky mohou spojovat pouze kola shodné velikosti.
U modelu náklaďáku byl nejprve kreslen i pohled zespodu. Doplnit!