MERKUR po Kreténsku
Seznam stavebnic - E2 electronic

Stavebnice E2 electronic

Zde je ukázka jak vypadá stavebnice elektronických pokusů.
Protože jsme si nedovedli představit, jak tento Merkur může vypadat, tak K1 stavebnici zakoupil.

Zde se omlouváme za horší kvalitu obrázků, neboť toto jsou oskenované obrázky z knihy předloh a originální obrázky již nebyly příliš kvalitní.

Přední strana Základní deska Monostabilní obvod
Přední strana krabice Základní deska Postavený monostabilní obvod


Seznam pokusů v knize předloh

 
 • Úvod
 • Co je to elektřina?
 • Zdroje a výroba elektrické energie
 • Druhy elektrického napětí a proudu, Elektrický obvod
 • Elektrotechnické součástky, Technologie montáže
 • Jednotky
 • Základní deska, Vodiče a propojení
 • Zdroj
 • Žárovka
 • Spínač, Přepínač, Tlačítko
 • Rezistor
 • Potenciometr a reostat
 • Kondenzátor
 • Termistor, Reproduktor
 • Vodiče, polovodiče a izolanty
 • Polovodičová dioda
 • LED-dioda
 • Tranzistor
 1. Obvod se žárovkou
 2. Obvod se spínačem
 3. Obvod s tlačítkem
 4. Sériové zapojení žárovky a rezistoru
 5. Je důležité, jak připojíme rezistor?
 6. Obvod s přepínačem
 7. Schodišťový spínač
 8. Obvod s reproduktorem
 9. Obvod s diodou a žárovkou I
 10. Obvod s diodou a žárovkou II
 11. Obvod s LED diodou
 12. Obvod se žárovkou a LED diodou I
 13. Obvod se žárovkou a LED diodou II
 14. Obvod se žárovkou a LED diodou III
 15. Paralelní zapojení spotřebičů
 16. Sériové zapojení spotřebičů
 17. Jiný příklad paralelního zapojení
 18. Sériové zapojení jiný příklad
 19. Sériové zapojení zdrojů
 20. Paralelní zapojení zdrojů
 21. Obvod s potenciometrem a LED diodou
 22. Obvod s potenciometrem a LED diodou II
 23. Reostat
 24. Indikace přepólování baterie
 25. Regulace svítivosti dvou LED diod
 26. Kondenzátor
 27. Paralelní zapojení kondenzátorů
 28. Sériové zapojení kondenzátorů
 29. Tranzistor
 30. Tranzistor jako spínač I
 31. Tranzistor jako spínač II
 32. Tranzistor s odporovým děličem
 33. Tranzistor jako potenciometr
 34. Obvod pro testování tranzistorů
 35. Kaskádní zapojení tranzistoru - Darlington
 36. Plynulé rozsvícení LED
 37. Plynulé rozsvícení a zhasnutí LED
 38. Indikace změn spínače
 39. Bezpečnostní zařízení
 40. Vlastní výroba rezistoru
 41. Vlastní výroba potenciometru
 42. Senzorový spínač
 43. Tranzistorový vypínač
 44. Tranzistorový přepínač - rozsvěcení LED
 45. Tester diod
 46. Teplotní čidlo I
 47. Teplotní čidlo 11
 48. Klopný obvod bistabilní I - s dvěma stabilními stavy
 49. Klopný obvod bistabilní II
 50. Klopný obvod monostabilní I
 51. Klopný.obvod monostabilní II
 52. Pouštění monostabilního klopného obvodu zvukem
 53. Blikač - astabilní klopný obvod
 54. Klopný - obvod astabilní (přerušovač světel)
 55. Morseův telegraf
 56. Siréna s proměnným tónem
 57. Tranzistorový zesilovač
 58. Dvoustupňový tranzistorový zesilovač 1
 59. Dvoustupňový tranzistorový zesilovač 11
 60. Teplotně řízená siréna
 • Počty a obrázky součástek
 • Slovník pojmů
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 3.10.2016