MERKUR po Kreténsku
Ozubená kolečka a šneci - Nová ozubená kolečka

Ozubená kola č. 2045, 68 zubů a č. 45, 51 zubů

Kola jsou mosazná mají upravený počet zubů.

Když mi Jirka Mládek zakázal rozebrat původní tkalcovský stav z první republiky, rozhodl jsem se vybudovat si svůj a plně funkční, protože jsem konečně pochopil jeho principy (tím, že jsem ho měl a mohl jsem se přímo podívat, jak je zkonstruován). V předlohové knize je totiž několik závažných chyb v nákresech. Když jsem dal dohromady nový stav (no, moc nový není, stavěl jsem ho ze starých součástek), kochal jsem se tím, jak se všechno hýbá a funguje a přitom mi došlo, že je to sice efektní, ale kdyby se stav hýbal takto, nikdo by na něm nic neutkal. Potřebovalo to zpomalit aktivitu člunku a brd na polovinu. I zajásal jsem, protože řešení bylo velice jednoduché (Ericha Marschnera omlouvá to, že měl k dispozici pouze součástky z jediné stavebnice č. 7 a musel to řešit tak).

Já mám k dispozici od pana Lukáše kolečka č. 2045 (která se ve stavebnici nevyskytují) a která mají průměr 40 mm a kolečka č. 2046, která mají průměr 20 mm, což je právě poměr 2:1 a protože obě tato kolečka potřebují ke svému nasazení mezidírku, které byly pouze na součástce č.37, tak se ale tato nutnost zde vyruší a mohu dvě kolečka č.45 nahradit kombinací 2046 a 2045 (vzdálenost hřídelek je u obou převodů shodná, 30 mm) a poměr 1:1 tak změnit na 1:2. Ale ouha. Kolečka nemají přesný počet zubů na poměr 1:2. V následující tabulce uvidíte poměry otáček mezi pastorkem č. 46 a ostatními kolečky stavebnice Merkur:

typ kolečka kovová kolečka před 1970 plastová kolečka přesná kolečka (Lukáš) celočíselné poměry
č. průměr (mm) zubů poměr zubů poměr zubů poměr zubů poměr
1046 pastorek 11 17 1 17 1 17 1 17 1
2046 kolečko 21 34 2 - - 34 2 34 2
1045 kolečko 31 50 2,94 48 2,82 48 2,82 51 3
2045 kolečko 41 - - - - 65 3,82 68 4
1047 kolečko 51 85 5 83 4,88 83 4,88 85 5
2047 kolečko 71 119 7 117 6,88 117 6,88 119 7
3047 kolečko 91 - - - - 145 8,53 153* 9
*tohle mi pan Lukáš odmítl vyrobit.

Jak vidíte, situace se měnila, původní, ne vždy přesný počet zubů se s nástupem plastových koleček kupodivu zpřesnil, ale bohužel v neprospěch celočíselných převodových poměrů. Když nám začal vyrábět přesná kolečka pan Lukáš, začal je vyrábět podle normy s přesným počtem zubů (zelený sloupeček v tabulce). Jenže přesný počet zubů bohužel neodpovídá celočíselnému poměru zubů, jak je uveden v posledním dvousloupečku v tabulce. Protože jsem potřeboval převod 1:2 s kolečky 2046 a 2045, požádal jsem pana Lukáše, zda by neslevil a neudělal mi kolečka 41 mm, ale s počtem zubů 68. Nakonec je rád musel udělat a výsledek je zde:

přesné kolečko 2045 pana Lukáše se 65 zuby upravené kolečko se 68 zuby pro převod 1:2 s kolečkem 2046

A nyní již mohu dokončit stavbu mé verze modelu tkalcovského stavu. Válečky mi rád musel udělat K15, zbývá již jen sehnat kousek plátna cca 25 × 50 cm. To bude přeqapení.

Při této příležitosti jsem pana Lukáše požádal, zda-li by udělal také kolečka 1045 s počtem zubů 51, aby byl poměr převodu k pastorku přesně 1:3. Takže i tato kolečka jsou nyní k dispozici. U kolečka 3047 (91 mm, 145 zubů) však již měl námitky k počtu zubů o osm větším (153), aby byl poměr 1:9. Toto jediné kolečko (které však se v Merkuru standardně nevyskytuje) tedy nemá variantu s celočíselným poměrem převodu s pastorkem 2046.


Máte-li zájem o další sortiment od pana Lukáše, napište si o něj na adresu výrobce!

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 3.3.2024