MERKUR po Kreténsku
Předlohy - Předlohové knížky II. generace (1935-1971)

Předlohové knížky II. generace (1935-1971)

Předválečná vydání

Tak. Po roce 1933-4, kdy se ukončil vývoj stavebnice Merkur, stavebnice č.7 se již vesele vyráběla a ustálilo se složení stavebnic, byly do budoucna změny v předlohových knížkách minimalizovány. Změny v portfoliu modelů přestaly. Počet modelů dosáhl na číslo 175 a přestože výrobce dále v předmluvách předlohových knížek uváděl "každoroční doplňování počtu modelů", nepřibývaly modely ani "každoročně", ony nepřibývaly vůbec... V některých vydáních nebyly strany předlohových knížek číslovány, asi proto, aby se umožnilo ono slíbené doplňování modelů. Předlohové knížky ve II. generaci hlavně zpočátku měnily obaly, kvalitu tisku, papíru, provedení, ale množina modelů byla pořád stejná. Proto nemá cenu, abychom skenovali a publikovali veškerá různá vydání předlohových knížek. Publikovat budeme jen několik, které se něčím vyznačují (například jazykové mutace), a od ostatních ukážeme jen obal a kvalitu tisku. Ale to až posléze.

S přibývajícími lety ubývaly v předlohových knížkách informace. Mizely postupně informace o cenách součástek a stavebnic, o autorovi tkalcovského stavu, reklamní informace o dalších stavebnicích, možnostech převodů s motorkem. Nakonec v knížce zůstala jen jedna strana s ukázkami reklamních modelů a na třetí straně obalu elektromotorek Merkur. A jak ubývaly informace, ubývala i kvalita tisku. Veškeré předválečné knížky byly velmi kvalitní, byly tištěny černě na hlazený papír. Poválečná vydání však byla hrozná. Papír drsný, nepříjemný na dotek a barva zhnědla a některá vydání jsu tištěna nepříjemně jedovatou červení. No hnus, velebnosti.

Předlohová knížka Merkur z roku 1936, německá verze

Německá 1-7 1936 Německá 1-3 1936

Toto je jedno z prvních vydání druhé generace předlohových knížek, zde je v německé jazykové verzi. Obsahuje velmi dobré informace o modelech, množství dalších informací (o cenách, o doplňovacích stavebnicích či dalších stavebnicích firmy Inventor). Provedení je velmi poctivé, papír kvalitní, tisk černý, knížka je příjemná na dotyk. Máme ji opět (tedy přesněji řečeno zase pan Mládek) jak ve verzi malé (pro stavebnice č.1 až 3, tak i standardní velkou pro stavebnice č. 1 až 7.

Předlohová knížka Merkur z roku 1939

Rozhodovali jsme se, která předlohová knížka si zaslouží být vzorem, který oskenujeme a jejíž obsah tím dáme plně k dispozici. A nejlépe z toho vyšla předlohová knížka datovavná do let 1939-1940. Je to opět knížka od pana Mládka, je velice zachovalá, tištěná kvalitní černou barvou na kvalitnám hladkém papíru. Protože pan Mládek měl i malou verzi této knížky, přidali jsme ji sem také (Většina stránek je shodných). V této knížce jsou samozřejmě všechny modely, ale je tu minimum chyb (a ty, co jsme věděli, jsme dali v plen a opravili). Dále obsahuje ceny všech součástek i informaci o autorství jednoho z nejkrásnějších modelů v této knize, mechanického tkalcovkého stavu.

Merkur 1-7 1939 Merkur 1-3 1939

Toto je jedno z nejlepších vydání druhé generace předlohových knížek. Obsahuje nejúplnější informace o modelech, minimum chyb, maximum informací (o cenách, o doplňovacích stavebnicích či dalších stavebnicích firmy Inventor). Provedení je velmi poctivé, papír kvalitní, tisk černý, knížka je příjemná na dotyk. Velkou knížku (pro stavebnice č. 1 až 7) nám zapůjčil pan Mládek, malou (pro stavebnice č. 1 až 3) máme i my. Zajímavé je, že verze malých knížek se mezi sebou liší. Naše je přesně tak, jak je tu naskenována, kdežto knížka pana Mládka má pořadí stránek na konci jiné: po stránce 34 má stránku 35, pak první část seznamu součástek, pak stránku doplňků, pak prázdnou stránku a nakonec zbytek seznamu součástek. Ta vložená prázdná stránka nás překvapila, všude jinde bývají příklady vláčků, my je tam také máme.

Poválečná vydání

První poválečná vydání byla velmi podobná posledním předválečným. Knížky se lišily tím, že v nich již nebyly uvedeny ceny v seznamu součástek a stavebnic a u tkalcovkého stavu (č.310) byl již různě vymazáván autor Erich Marschner, až zcela vymizel. Knížky byly tištěny na hlazeném papíře černou barvou, čili byly velmi kvalitní.Příklad prvních poválečných vydání předlohových knížek

Tyto knížky vša byly velmi rychle vystřídány nově vydanými, bohužel s podstatně horší kvalitou. Papír již nebyl hlazený, ale byl nepříjemný na dotek a černou barvu brzy nahradila barva hnědá až hnědočervená. Vrcholem nekvality byly knížky, tištěné jedovatou, nepříjemnou červenou barvou. Jakékoli zmínky o cenách a o Erichu Marschnerovi jsou již zcela pryč.

Příklad socialistických poválečných vydání s velmi nízkou kvalitou provedení

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1950

Merkur 1-7 1950

Typické poválečné vydání předlohové knížky. Je už tištěno na méně kvalitní papír, ale pořád ještě černě.Knížka je ve vlastnictví K1. Toto vydání se zde na stránkách liší, protože bylo naskenováno v roce 2002 jako "nestarší" tehdy předlohové knížky ve vlastnictví Kreténů. Protože už tehdy dalo skenování a vyčištění této knížky hodně práce, bylo nám líto toto nepoužít. Rozdíly zjistíte rychle. Stránky 1 až 78 nemají zvětšenou verzi, obal a zbytek stránek ano, neboť to jsme doskenovali nyní. Tato knížka má ale z tehdejší doby databázově rozpracované modely.

Nicméně knížky s takovouto nebo velmi podobnou titulní stranou dominovaly začátku padesátých let a velmi rychle neuvěřitelně zhoršily svoji kvalitu. Tiskly se na snad nejhorší papír, co to ještě šlo, opustily černou tiskařskou barvu, která byla nehrazena různými odstíny hnědé a vrcholem hrůzy byly knížky, tištěné jedovatou červení. To by asi poslední vrchol hnusu, který tehdy knížky dosáhly. Vysvobození přišlo v podobě dvoubarevně tištěné (hnědě a modře) knížky s barevným obalem, která pak vydržela se stavebnicí přes patnáct let a byla nahražena novou barevnou knížkou s novými modely (III. generace).

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1955

Socalistická 1-7 1955

Typické socialistické vydání předlohové knížky okolo roku 1955. Tato knížka definitivně nahradila svoji hroznou předchůdkyni, tištěnou odpornou červenou barvou. Typickým je myšleno to, že je tištěno dvoubarevně na nekvalitní drsný již tehdy zažloutlý papír (občas se ale povedlo použít hlazený papír), jsou v ní tištěny hnědočerveně obrázky a modře (téměř černě) texty. Reklamy už je minimum, informace o cenách už dávno nejsou. Knížka ještě obsahuje v seznamu součástek staré dobré názvy se zdrobnělinami a seznam součástek ve stavebnicích je vytištěn starším typem písma než zbytek knihy. Čísla stránek jsou tištěna červenohnědě. Novější verze (zhruba ze šedesátých let) vypadá skoro stejně, ale čísla stránek jsou vytištěna modře a seznam součástek je vytištěn novým typem písma a s novými názvy.

Nicméně pokud se někomu poštěstilo, dostal tehdy se stavebnicí knížku, vytištěnou stejnou kombinací barev, ale na hlazeném papíře, kde byl tisk kvalitnější a knížka byla příjemná na dotek. Těchto knížek ale bylo málo.

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1960, anglická verze

Anglická 1-7 1960

Typické socialistické vydání předlohové knížky, ale v anglické verzi. Typickým je myšleno to, že je tištěno dvoubarevně na méně kvalitní papír, zde jsou tištěny hnědočerveně obrázky a modře (téměř černě) texty. Reklamy už je minimum, informace o cenách už dávno nejsou. Knížka je ve vlastnictví K1, měla velmi ošklivý obal, celý oblemcaný, místama až oblitý izolepou, tak si K1 vyrobil obal a první a poslední list nové. Nové dva listy jsou vytištěny na starý zažloutlý papír a jsou od originálních téměř nerozeznatelné, obal je krásný bílý karton.


Vlevo je původní oblitý obal, vpravo knížka s novým obalem


Vlevo je nově vytištěná stránka, vpravo původní

Předlohová knížka Constructo z roku asi tak 1965 pro č. 5 a 6, vydání pro Kanadu

Tanto velmi vzácný manuál nám za účelem publikování zapůjčil pan Jiří Mládek. Listy knížky se obracejí nahoru. Obsahem jsou pouze modely z č. 5 a 6, knížka má tudíž jen 16 stránek plus obal. Manuál se tiskl pro export stavebnic (pod obchodním názvem Constructo) do Kanady v šedesátých letech a u nás se téměř nedochoval. Tisk je hnědočerný, na obale tyrkysově modrý, ale uvnitř je docela nekvalitní. Některé modely jsou na stránku vtěsnány velmi okatě, aby se počet stránek ušetřil, jako třeba Vyorávač bramborů (Potato digger). Jenže třeba jeřáb číslo 252 je v knížce dvakrát. Je vidět, že příručka byla šita horkou jehlou. Po několika letech byla tato příručka nahrazena standardním manuálem s malým chlapečkem a velkým rypadlem.

Na poslední straně je uveden nejen ceník součástek, ale i varianty manuálů. Ty jsou jen dvě: pro stavebnice č. 1-4 (Mark 1-4) a tato pro č. 5 a 6 (Mark 5-6). Proč zde není zmínka o sedmičce, která se v polovině šedesátých let vesele vyráběla? Že by ji v Kanadě nechtěli? Proč by Kanaďani nechtěli dovážet sedmičku není záhada pro ty, kdo dobře znají film Ohnivé prdele (South Park: Bigger, Longer & Uncut). Ostatní si jen mohou činit různě pravdě se blížící teorie. Věc je přeci jasná: Nemůžeme čekat zájem o naši nejlepší stavebnici od lidí, kteří neustále jen prdí a mají vodorovně rozpůlené hlavy a při řeči jim horní půlka hlavy odskakuje do výšky...


Manuál se otvírá směrem nahoru.


pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 31.3.2024