MERKUR po Kreténsku
Historie a současnost - Konstrukční stavebnice Merkur řady 300 a vznik porevolučních stavebnic

Konstrukční stavebnice Merkur řady 300 a vznik porevolučních stavebnic

Tato řada stavebnic vznikla v osmdesátých letech minulého století kombinací mechanických stavebnic a stavebnic dopravních prostředků a strojů. Její hlavní určení bylo pro vývoz, proto byla opatřena i mnohojazyčnými předlohovými knížkami. Výrobce již jednoznačně nazývá tyto stavebnice přívlastkem "konstrukční". K tomuto slovu se občas uchyloval i u stavebnic č.1 - 7, které ale byly od počátku nazývány "mechanické". Ve vývoji stavebnic Merkur znamenala tato nová řada konstrukčních stavebnic důležitý zlom. Nejenže byly sloučeny součástky obou dosavadních řad (mechanické a dopravní), ale vznikly ještě i součástky další, samozřejmě vše bylo plně kompatibilní. To přineslo i další významnou změnu - tradiční číslování součástek bylo změněno od základů. Nově se součástky číslovaly čtyřmístným číslem a zmizela písmena za číslem součástky. Platilo jednoduché pravidlo (předpokládejme původní číslo jako "n", číslo s písmenem A jako "nA" atd.:
n -> n + 1000
nA -> n + 2000
nB -> n + 3000
...
takže třeba původní součástka č. 5 byla nyní 1005, kolečko 47A bylo nyní 2047 a tak dále.

Kromě dosavadního spojení součástkové základny vznikly i další, úplně nové součástky. Které to byly?


Nové součástky této řady stavebnic

Pravda je, že ložiskové dílce 1101 a 1102 a hřídelka 2060 byly už i ve stavebnici převodových ústrojí Merkur M1. Z nových součástek velice potěšily pneumatiky 1089, určené na kola 1040. Pneumatiky byly od začátku gumové a tím pádem kvalitní. Přibyly trojité pásky ocelové i plastové, zahnuté dílce, kardanův kloub. Součástka č. 2050 byl stavěcí kroužek bez šroubku, čili vlastně jen kroužek. Novinkou byla i půlkulatá ocelová i plastická deska. Malý keramický magnet měl sloužit jako pomůcka pro vyndavání ocelových součástek z novodurových přihrádek. Novinkou byl i obyčejný pásek se 4 dírkami, takže v délce do 10 dírek už chybí pouze osmidírkový kousek. Na druhou stranu úplně skončila dlouhá pružina č. 93 o délce 200 mm.

Paralelně s novými stavebnicemi řady 300 se vyráběly dále stavebnice základní řady 1-7 a stavebnice Dopravních prostředků a strojů. Pokud měl někdo třeba stavebnci č.7 a chtěl si ji rozšířít o možnosti dopravních strojů, bylo výhodnější dokoupit starší typ Dopravních prostředků a strojů, třeba 202, a nekupovat stavebnici číslo 340. Pokud však někdo stavebnici neměl žádnou, bylo výhodnější začít nějakou z řady 300, protože byla univerzálnější. Nové stavebnice se vyráběly v pěti velikostech: 300, 310, 320, 330 a 340. Stavebnice č.300 odpovídala množstvím součástek sotva tak mechanické stavebnici č.1 z konce dvacátých let (měla sice navíc pneumatiky a některé plastové díly), ale měla pouze dvě kolečka č.40. Nakonec podívejte se na její předlohovou knížku. Podobně stavebnice č.310 korespondovala zhruba s č.2, stavebnice 320 s č.3, 330 s č.5 a 340 s č.7. Tento vztah je však jen velmi přibližný (třeba 330 neměla ještě ozubená kola, kdežto 5 má kolečko se šnekem), složení stavebnic se od mechanické řady dost lišilo, například ve stavebnici 340 bylo jen jedno ozubené kolečko č. 1045 a také jen jedno č. 1046. Zase tam bylo více menších koleček s drážkou, ta větší (č.1043 a 2043) byla také jen po jednom. Mechanická stavebnice č.7 má převahu v původních součástkách a č.340 zase samozřejmě tvrdě vede v pneumatikách a v nových typech součástek a v plastových dílech. Počtem šroubků se však vlastně shodují (sedmička má 175 šroubků a 340 jich má 177). Veškerá ozubená kola jsou zde již jen ve stavebnici o velikosti 340.

Řada stavebnic 300-340 nadále dodržovala zásadu rozšiřitelnosti, spočívající v tom, že každý vyšší člen řady byl nadmnožinou nižších členů, ale bohužel se již nevyráběly doplňkové stavebnice. Další změnou byly předlohové knížky. Modely již nebyly kresleny, ale fotografovány a každá velikost stavebnice měla svoji vlastní knížku. Stavebničky 300 a 310 měly malou krabičku, kdežto 320, 330 a 340 měly velkou (320 měla jedno patro, 330 dvě patra a 340 čtyři patra). Předlohová knížka odpovídala svými rozměry velikosti krabice. V jednom se výrobce tehdy již poučil. I k nejmenší stavebničce Merkur 300 dodával již běžný praktický šroubovák a ne nějaký nanicovatý výlisek z plechu, který by děti spíše odrazoval. Jenomže tehdejší zodpovědní pracovníci zvolili velikost velké předlohové knížky cca o 15 mm větší v obou směrech, než bude mít za pár let okénko běžného skeneru A4 a tím velmi zvýšili náročnost digitalizace těchto knížek. Běžní bílí páprdové nemají doma skener o velikosti A3 a proto musí skenovat každou stranu dvakrát a pak ji skládat.

Vznik nových porevolučních stavebnic Merkur M3 - M7, M1.1, M2.1 a M2.2 a konečně M8.

Po revoluci v roce 1989 se firma Kovopodnik, vyrábějící Merkur, postupně transformovala a postupně krachovala. Zachránil ji v roce 1994 pan Jaromír Kříž se svojí firmou Cross a znovu rozběhl výrobu. Navázal přímo na řadu konstrukčních stavebnic Merkur 320-340. Stavebničky 300 a 310 upadly bohudík do zapomnění a ze stavebnic 320, 330 a 340 vznikly nové a doposud (rok 2021) vyráběné stavebnice. Stavebnice 320 se totiž přejmenovala na stavebnici M3, 330 na M4 a 340 na M6 a tyto stavebnice princip podmnožin dále mezi sebou dodržovaly, kdežto stavebnice M5 a M7 byly zcela nové a docela disjunktní. Vznikla také speciální stavebnice buginy Merkur M1.1 a motorové stavebnice M2.1 a M2.2. A také vznikla nová vlajková loď firmy Cross, stavebnice Merkur M8, která byla vlastně nadmnožinou všech stavebnic z řady M3 až M7, M1.1 a M2.2. Merkur byl zachráněn. Vzniklo i mnoho dalších specializovaných stavebnic včetně stavebnice slavného kolesového rypadla (Merkur Maxi), které bylo vyobrazeno na stavebnicích ze sedmdesátých let minulého století. Viz některé předlohové knížky současně vyráběných stavebnic.

Infikování stavebnic plastovými pneumatikami

Stavebnice byly bohužel také postiženy průnikem plastických hmot tam, kam absolutně proniknout neměly. Stavěcí kroužky a celoplastová ozubená kolečka byly již bohudík minulostí a plastové desky měly své opodstatnění, i když já jsem je nikdy moc rád neměl. Horší ale byla přeměna gumových pneumatik na kolečkách 1082 a 1083 na "pneumatiky" plastové. Nejprve jen zčernaly, ale pořád aspoň trochu připomínaly gumu. Postupem doby však přešly na plastové pneumatiky úplně a to byla snad ta nejhorší "inovace", která Merkur postihla a bohužel ho již neopustila. Mluvil jsem o tom i s panem Křížem, ale bez úspěchu. Ekonomické důvody poslaly stavebnici o několik kategorií níže... Kdo prožil se stavebnicí Merkur Dopravních prostředků a strojů tolik krásných chvil jako já, cítí při pohledu na nová kolečka č. 1082 pouze zoufalství a pocity bezmoci.

Když pak vidím takovýhle reklamní obrázek, je mi zle a smutno zároveň. Plastové "pneumatiky" jsou zde pouze k pláči.

Peripetie koleček s pneumatikami č. 82 (1082)


Vývoj rakoviny koleček s pneumatikami č. 82

Vezměme to hezky popořádku odleva nahoře. První provedení ve stavebnicích Dopravních prostředků a strojů mělo pěknou světlou gumovou pneumatiku. Po několika letech se pneumatika zmenšila (druhé kolečko) a právě s nástupem stavebnic řady 300 v polovině 80. let hmota zčernala a ztvrdla, nicméně pořád připomínala gumu (třetí kolečko). Během dalších let však bohužel přešla výroba na pneumatiky z plastu (čtvrté kolečko), které už nejezdí dobře. Mají dva hlavní roblémy:
1) velmi nízký součinitel tření
2) zaráží se na výčnělku, který na něm zbyl po odlévání.
Druhý problém lze vyřešit pečlivým zabroušením povrchu pneumatiky v oblasti tohoto výčnělku, druhý snad jedině nastříháním veloduší na šířku pneumatiky a navlečením tohoto gumového pásu na ni. Zhorší se sice vzhled, ale kolečka budou daleko užitečnější.


Vpravo jsou vidět nerovnosti, vzniklé oddělením pneumatiky od formy po vylisování.
Při skoro nulové adhezi této "pneumatiky" je to zásadní problém.

A po nástupu nových stavebnic v devadesátých letech (320-340) a spousty dalších druhů) už byly "pneumatiky" jen plastové. Výrobce si ovšem neuvědomil, že takto obutá kolečka dává i do stavebnice dopravních prostředků a strojů, kde jsou v předlohové knížce dva modely, mající sundanou pneumatiku z koleček 82. Tato nová plastová "pneumatika" ovšem z kolečka sundat nejde...
Ještě sice na chvilku svitla naděje - začaly se vyrábět stavebnice řady retro (Classic), které se honosily tím, že v nich vůbec není použita umělá hmota. Měly papírové přihrádky a skutečně - kolečko 1082 ze stavebnice Classic mělo zase pneumatiku, silně připomínající gumu a také dobře jezdilo (páté kolečko na obrázku). Jenže podle slov pana Kříže, majitele továrny, se výroba prý prodražila, bylo velmi mnoho zmetků a tak se dostala i do stavebnic Classic umělá hmota na pneumatikách koleček 1082 (poslední kolečko). Kontroloval jsem si, nezůstal-li na stránkách výrobce u této stavebnice text o tom, že ve stavebnici nenalezneme plasty a zjistil jsem docela kuriózní věc. Raději jsem si ji zakonzervoval do obrázku, abyste měli možnost vidět, jak to tam dne 22.9.2013 vypadalo. Pokud se to nezměnilo, mělo by to být stejné... Z věty "Ve stavebnici nenajdete plastické hmoty.." zůstalo "Ve stavebnici nenajdete pl" a tam nastává konec veškerenstva.

Já jsem již několik nových koleček ostudných plastových pneumatik zbavil a repasoval je dobrými. Sehnal jsem totiž starší kolečka ještě se světlými gumovými pneumatikami, ale v děsném stavu - zrezlá, oprýskaná, zprohýbaná, špinavá až olezlá, oblemcaná, zajebaná...

Tak takhle vypadalo kolečko před předěláním. I sundal jsem pneumatiku, (vpravo je samotná pneumatika, čili je to fotomontáž, ale to nevadí), vydrbal ji teplou vodou a mýdlem a nechal dokonale uschnout. Na disk jsem se vyprdl:
Mezitím jsem hrubou silou, hraničící s fašismem, zbavil nová kolečka plastické hmoty. Musel jsem použít i páječku, abych "pneumatiku" rozdělil.
Plast jsem vyštípal na dvou místech, asi 1 cm od sebe, vykroutil ten kousek kombinačkami a vnitřek přerušil páječkou. No a pak jsem jednoduše nasadil umyté a oschnuté (i zevnitř!) starší pneumatiky na nová kolečka a spokojeně jsem zamručel.
Odpad jsem nakonec poctivě roztřídil. Kovy do kovů, a zbytky plastových obručí jsem hodil do popelnice s nápisem "plasty".UNDER CONSTRUCTION

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 7.11.2021