MERKUR po Kreténsku
Historie a současnost - Mechanické stavebnice - Merkur a Ignác Buchsbaum

Co nám prozradily reklamní letáky firmy I. Buchsbauma, zasil. knihkupectví, Mor. Ostrava

Od poloviny dvacátých let minulého století vznikaly stavebnice menší, od č.1 do č.4. Tyto stavebnice byly nabízeny již v ve druhé půlce dvacátých let minulého století:Informace z vnitřku obalu malé předlohové knížky z roku 1928

Podle informací na stránkách současného výrobce stavebnice Merkur byl vývoj celé řady až do č. 7 dokončen až na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Na stejných stránkách je však důkaz, že již v roce 1933 byla vyráběna celá řada mechanických stavebnic včetně největší velikosti s číslem 7. Je tam dokonce i uvedena v kapitole Historické stavebnice.
Takže víme, že v roce 1933 již byla vyráběna největší stavebnice celé řady s č.7 a existuje i v  předlohové knížce odhadované do roku 1931 nebo 1932.


Reklamní leták z roku cca 1930

Nám se podařilo získat reklamní leták významného moravského knihkupectví pana Ignáce Buchsbauma, které kromě knížek prodávalo např. i učební pomůcky, mezi které byla stavebnice Merkur také řazena.

Z tohoto vzácného plakátu jsme zjistili, jak vypadala stavebnice Merkur v době, kdy ještě nebyla vyvinuta celá řada; na plakátu chybí jakákoli zmínka o velikosti sedm. Z toho usuzujeme, že byl vydán před rokem 1932 (odhad je zhruba 1930-1931). Firma Ignáce Buchsbauma významně přispívala k rozšíření stavebnic i tím, že umožňovala tyto stavebnice nakoupit na jednoduchou bezúročnou několikaměsíční půjčku (viz objednací kupón na druhé straně plakátu (klik na "Obraťte!" na plakátu)).
Merkur1 Merkur1 Merkur1 Merkur1 Merkur1 Merkur1 Strana2 První strana plakátu z počátku 30.let minulého století

Z obrázku se dozvídáme docela dost věcí:
Typy základních a doplňkových stavebnic v řadě Merkur, až do velikosti č.6
Ceny a počet dílů v jednotlivých stavebnicích, a to jak u základních, tak i u doplňkových

Rozmístění důležitých součástek v základních stavebnicích

Pokud si však pozorně prohlédneme obrázky rozmístění součástek v jednotlivých stavebnicích, najdeme několik závažných rozdílů oproti seznamům součástek, které máme k dispozici v pozdějších předlohových knížkách. Obsahy součástek v prvních stavebnicích byly jiné než po rozjezdu výroby celé řady.

Stavebnice č.1


Stavebnice obsahovala pouze dvě kolečka č.40 a jen jednu hřídelku č.61. Takhle uboze byla vybavena snad už jen stavebnice Merkur 300 z osmdesátých let. To, že stavebnice Merkur č.1 měla někdy pouze dvě kolečka č.40 bylo překvapivé zjištění.

Stavebnice č.2

I dvojka obsahuje pouze dvě kolečka č.40, ale má dvě hřídelky č.61. Přibylo ploché kolo č.41

Stavebnice č.3

Tehdejší stavebnice č.3 neobsahovala kolečka č.42! Toto zjištění potvrzuje i skutečnost, že v předlohové knížce začíná sice u stavebnice číslo 3 model děla s těmito kolečky, ale má divně číslo 110 (místo toho, aby trojkové modely začínaly na 101) a pak následuje dlouhá, nepřetržitá řada modelů bez koleček č.42. Teprve pět z posledních šesti modelů má tato kolečka, modely 111-135 je nemají. Vznikla řada modelů do předlohové knížky bez koleček č.42 a teprve po úpravě počtu součástek, kdy mimo jiné přišla do trojky tato kolečka, byly přidány do knížky poslední modely k této velikosti stavebnice. Ale jsou zde již čtyři kolečka č.40.

Předlohová knížka z roku 1931
V květnu 2013 se nám podařilo sehnat předlohovou knížku z doby, kdy stavebnice ještě byly v tomto redukovaném osazení.Obal předlohové knížky z roku 1931

Knížka obsahuje modely ze všech velikostí stavebnic a tak, že obsahuje jen ty modely z čísla 1, které mají maximálně 2 kolečka č.40 a jen takové modely z č. 3, které nemají kolečka č. 42. A také všechny modely až na jeden (č.60) ze stavebnice č. 2 mají v této knížce maximálně 2 kolečka č.40 a model č.60, který má kolečka tři, má v seznamu součástek uvedena jen dvě:Jediný model (č.60) ze stavebnice č.2, který má v této předlohové knížce více, jak dvě kolečka č.40


Knížka nemá číslované strany a číslování modelů je tak rozházené, že leckde je těžké určit sled stránek. Nesmí se to poplést.
Naše vývody pak plně potvrzuje seznam součástek ve stavebnicích z této předlohové knížky.
Potvrzuje to také předlohová knížka z roku 1928, z níž jsme získali úplnější informace díky panu Mládkovi.
Takže přesný stav, jak to tehdy bylo, si upřesníme na této stránce.

Reklamní leták z roku 1933

Další reklamní plakát je z roku 1933. Obsahuje již stavebnici č. 7, ale pořád ještě stavebnice č. 1 až 3 mají menší počet součástek než o několik let později. Leták je velmi kvalitní a po zvětšení kliknutím na obrázek a lupou jsou perfektně vidět podrobnosti. Všimněte si například, že stavebnice č. 7 se zde vešla do tří pater, ale v dalším období se již vyráběla ve čtyřech patrech.

1.strana letáku 1933>
Zde již máme kompletní řadu stavebnic Merkur, ale ješte ne s finálními počty součástek

2.strana letáku 1933>
Na druhé straně letáku je uvedena i stavebnice Metropol velikosti 1 a 2

Nově vyráběná stavebnice Metropol se zatím vyráběla v číslech 1 a 2, výrobce sliboval do roka i č. 3 a 4, jenže čtyřka se nikdy nevyráběla. K popisu zde uvedených modelů mám však několik výhrad. Například Vagon, uvedený jako druhý shora, se nemohl vyrábět ze stavebnice číslo 3, ánžto například neobsahovala čtyři kola č. 43, a nejen to. Podobně Jeřáb otáčivý, druhý zprava nahoře, určitě nebylo lze setavit z jediné stavebnice č.5.

Nicméně z období první republiky (je tím myšleno období od rozjezdu výroby stavebnic Merkur až do ukončení předválečné výroby stavebnic kvůli převedení na válečnou výrobu) se prodalo zřejmě velmi málo stavebnic o velikosti 7. Vyvozujeme to z toho, že stavebnice Merkur do velikosti 6 z tohoto období se přece jen občas někde najde, kdežto sedmička téměř ne. Stavebnic o velikosti 7 zřejmě tehdy bylo tak málo, jako je spravedlivých na burze. I když já mám jednu nádhernou sedmičku z roku cca 1935, zřejmě nejkrásnější na světě. (Pokud někdo máte lepší, neříkejte mi to, ať mi nekazíte radost :)

Reklamní leták z roku 1938

A jak to vypadalo o několik let později? Podařilo se nám získat reklamní leták od stejného knihkupectví, tentokráte z roku 1938. Na tomto plakátě je jednak již zastoupena stavebnice č.7 a druhak jsou tu již vyfotografovány stavebnice se svým definitivním obsahem.

Merkur1 Merkur2 Merkur3 Merkur4 Merkur5 Merkur6 Merkur7 Strana4 První strana plakátu z roku 1938. Plná velikost

Zde jsou již kvalitnější vyobrazení vnitřního uspořádání stavebnic a z nich je poznat, že počty součástek v jednotlivých velikostech již odpovídají skutečnosti. Stavebnice č.1 má už čtyři kolečka č.40, stavebnice č. 3 má už dvě kolečka č.42 a vůbec všechny stavebnice už mají správný počet součástek tak, jak to známe z obsahů součástek, uvedených na konci předlohových knížek.
Také nám plakát dává dobrou představu, jak byly součástky při prodeji v krabici krásně uspořádány. Nicméně novodurové přihrádky, zavedené v roce 1964, jsou daleko praktičtější. Ale ti z nás, kdo ctí historii této stavebnice, dávají přednost papírovým krabicím a sponkami připevněným součástkám. Vypovídají o historii této stavebnice daleko důvěrněji. Bohužel najít někde zachovalou krabici s dobrými součástkami z první republiky je málo časté, na druhou stranu je to krásný pocit.

     Na podporu některých našich vývodů uvádíme tabulku počtu dílů ve stavebnicích 1-3 podle prvního plakátu ve srovnání s počty dílů podle plakátu z roku 1938, kde již je definitivní počet součástek. Na reklamním plakátu z Pražských vzorkových veletrhů, zřejmě z roku 1932, jsou počty dílů ještě postaru. Z toho je tedy jasné, že definitivní složení stavebnic vzniklo po roce 1933, zřejmě brzo po uvedení sedmičky na trh. Za zmínku ještě stojí to, že doplněním dvou koleček a jedné hřídelky se cena stavebnice č.1 zvedla o více, jak 5,- korun. Výrobce však cenu nezvýšil!

stavebniceplakát 1931plakát 1938rozdílpoznámka
1 40455 minimálně o dvě kolečka 40 a hřídelku 61
1B 27 25-2 hurá, doplňuje se méně součástek
2 68 702 u dvojky zřejmě ta dvě kolečka č.40
2B 36 30-6 dost velký rozdíl k přesnéjšímu odhadu
3 96 982 To by mohla být ta dvě kolečka

Plakát z roku 1939

A když už jsme tuto stránku založili na informacích z reklamních materiálů ostravského zasilatelského knihkupectví I. Buchsbauma, můžeme ji dalším jeho plakátem zakončit. Tentokrát ale to bude trochu smutné. Plakát je z roku 1939, z doby po záboru českého pohraničí nacistickými silami.

Merkur1 Merkur2 Merkur3 Merkur4 Merkur5 Elektrus1 Elektrus2 Loko Strana2


 První strana plakátu z roku 1939. Plná velikost

     Ostravské knihkupectví bylo vlastněno člověkem židovského původu a bylo mu tedy vnuceno německé, tzv. árijské vedení.
Všimněte si, že nabídka stavebnic se zmenšila; nabízeny jsou jen stavebnice do velikosti 5. Proč, to už asi těžko na jistotu zjistíme. Možná proto, že výroba firmy Inventor byla převedena na válečnou a pro výroby stavebnic už nezbýval prostor, nebo proto, že v těžkých předválečných a válečných dobách byl odbyt zboží typu "dětská stavebnice" minimální. Stavebnice velikosti 6 a 7 byly také velmi drahé a jen nemnoho rodin si je mohlo dovolit. Možná to byla i kombinace těchto důvodů... Pan Ignác Buchsbaum, majitel firmy, zemřel vlastní rukou v roce 1937. Jak to celé bylo s panem Buchsbaumem, je možné se dočíst zde.


Chcete-li nám něco napsat, tak na adresu
merkur@kreteni.cz

případně
mail nejvyššímu Kreténovi nebo mail K8, který je k ničemu, neboť již nespravuje tyto stránky.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 2.10.2016